24. 8. 2019  6:38 Bartolomej
Akademický informačný systém

Projekty


Spôsob efektívneho využívania energie s ohľadom na úsporu paliva

Garant: Ing. Jana Holmanová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Energetická politika kladie veľký dôraz na zvýšenie celkovej účinnosti energetických premien a efektívnosti využívania energie vo všetkých odvetviach. Medzi spôsoby efektívneho využívania enertie patrí kogenerácia a obnoviteľné zdroje. To sú zároveň nosné piliere vedeckého projektu. Obnoviteľné zdroje predstavujú neobmedzené možnosti výskumu v danej problematikel
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra tepelnej energetiky (SjF)
Identifikácia projektu:1/3180/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0