15. 10. 2019  23:55 Terézia
Akademický informační systém

Projekty


Zlepšovanie kvality produkcie strojárskych výrobkov pomocou moderných štatistických metód

Garant: doc. RNDr. Ivan Janiga, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt predpokladá vypracovanie syntetického prístupu k možnostiam využitia moderných metód v riadení a zlepšovaní kvality procesov a produkcie. Ide hlavne o vypracovanie syntetického prístupu k aplikácii štatistických metód na zlepšovanie kvalilty a riadeniu nákladov na kvalitu s využitím robustných metód pre negausovské znaky kvality, Taguchiho metód, viacrozmerných a optimalizačných metód a tolerančných intervalov. Predpokladá sa niekoľko aplikácií týchto metód pri zlepšovaní kvality a úspore nákladov predovšetkým v strojárskych ale aj iných podnikoch a inštitúciach.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra matematiky (SjF)
Identifikace projektu:1/3182/06
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0