18. 6. 2019  9:58 Vratislav
Akademický informační systém

Projekty


Symetrie grafov a máp

Garant: prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Štúdium symetrií grafov a máp má dlhú tradíciu a súvisí s viacerými matematickými disciplínami ako teória grúp, teória Riemannových plôch a hyperbolická geometria. V projekte plánujeme vychovať PhD.študenta v rámci práce na problémoch súvisiacich so symetriami v grafoch a mapách, špeciálne vo vrcholovo tranzitívnej verzii degree-diameter problému a v probléme konštrukcií vysoko symetrických máp.
Druh projektu:APVV ()
Pracoviště:Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Identifikace projektu:LPP - 0203-06
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:13. 11. 2006
Datum ukončení projektu:30. 11. 2009
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0