25. 6. 2019  20:22 Tadeáš
Akademický informačný systém

Projekty


Symetrie grafov a máp

Garant: prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Štúdium symetrií grafov a máp má dlhú tradíciu a súvisí s viacerými matematickými disciplínami ako teória grúp, teória Riemannových plôch a hyperbolická geometria. V projekte plánujeme vychovať PhD.študenta v rámci práce na problémoch súvisiacich so symetriami v grafoch a mapách, špeciálne vo vrcholovo tranzitívnej verzii degree-diameter problému a v probléme konštrukcií vysoko symetrických máp.
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Identifikácia projektu:LPP - 0203-06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:13. 11. 2006
Dátum ukončenia projektu:30. 11. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0