20. 6. 2019  6:01 Valéria
Akademický informačný systém

Projekty


Optimalizácia režimov tepelného spracovania ocelí na odlievané rezné a kovacie nástroje

Garant: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je získanie nových poznatkov z oblasti tepelného spracovania ocelí na odlievané rezné a kovacie nástroje umožňujúce cieľavedomé spoľahlivosti a trvanlivosti týchto nástrojov v prevádzkových podmienkach. Preskúma sa vplyv režimov tepelného spracovania na štruktúru a základné vlastnosti ocelí na odlievané rezné a zápustkové nástroje tak tradičného chemického zloženia aj ocelí podrobených očkovaniu a modifikovaniu.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:1/4109/07
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva