17. 9. 2019  2:13 Olympia
Akademický informační systém

Projekty


Multimediálna učebnica "Analytické metódy v klinickej chémii".

Garant: doc. Ing. Jana Sádecká, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na tvorbu učebnice "Analytické metódy v klinickej chémii" nového typu. Vytvorený produkt bude určený nielen pre študentov chemických odborov na vysokých školách, ale aj pre analytikov, biochemikov, farmaceutov a zdravotníckych pracovníkov, ktorí majú záujem zoznámiť sa s princípmi a postupmi analytických metód v klinickej chémii. Produkt umožní: 1/ vytvorenie klasickej formy učebného textu, 2/ modifikáciu textu a 3/ rýchle vyhľadávania pojmov a navigáciu v texte.
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:Oddelenie analytickej chémie (ÚACH FCHPT)
Identifikace projektu:3/5207/07
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2007
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0