22. 9. 2019  22:46 Móric
Akademický informačný systém

Projekty


Multimediálna učebnica "Analytické metódy v klinickej chémii".

Garant: doc. Ing. Jana Sádecká, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na tvorbu učebnice "Analytické metódy v klinickej chémii" nového typu. Vytvorený produkt bude určený nielen pre študentov chemických odborov na vysokých školách, ale aj pre analytikov, biochemikov, farmaceutov a zdravotníckych pracovníkov, ktorí majú záujem zoznámiť sa s princípmi a postupmi analytických metód v klinickej chémii. Produkt umožní: 1/ vytvorenie klasickej formy učebného textu, 2/ modifikáciu textu a 3/ rýchle vyhľadávania pojmov a navigáciu v texte.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Oddelenie analytickej chémie (ÚACH FCHPT)
Identifikácia projektu:3/5207/07
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0