26. 6. 2019  7:42 Adriána
Akademický informačný systém

Projekty


RIEČNA A NÁKLADNÁ RO-RO LOĎ NA PREPRAVU AUTOMOBILOV

Garant: doc. Ing. Peter Patek, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Metódy a modely skúmania vlastností integrovaného systému kombinovanej prepravy automobilov po vnútrozemských vodných cestách. Vytvorenie koncepcie pre optimalizáciu projekčných parametrov špecializovaných plavidiel na prepravu osobných automobilov alternatívne návesov madzi výrobcami, a prekladiskami. Koncepcia a návrh propulzno-kormidelného komplexu pre dosahovanie efektívnych a bezpečných prepráv na vnútrozemských vodných cestách. Koncepcia vlastností plavidla pre efektívnu prevádzku, splnenie požiadaviek ochrany životného prostredia a minimalizácia hlučnosti a vibrácií. roro-plavidlo ako člen logistického reťazca distribúcie automobilov a tovarov, vývoj softvérových prostriedkov pre navrhovanie riečnych plavidiel.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra automobilov, lodí a spaľovacích motorov (SjF)
Identifikácia projektu:1/3186/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0