21. 9. 2019  20:02 Matúš
Akademický informační systém

Projekty


RIEČNA A NÁKLADNÁ RO-RO LOĎ NA PREPRAVU AUTOMOBILOV

Garant: doc. Ing. Peter Patek, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Metódy a modely skúmania vlastností integrovaného systému kombinovanej prepravy automobilov po vnútrozemských vodných cestách. Vytvorenie koncepcie pre optimalizáciu projekčných parametrov špecializovaných plavidiel na prepravu osobných automobilov alternatívne návesov madzi výrobcami, a prekladiskami. Koncepcia a návrh propulzno-kormidelného komplexu pre dosahovanie efektívnych a bezpečných prepráv na vnútrozemských vodných cestách. Koncepcia vlastností plavidla pre efektívnu prevádzku, splnenie požiadaviek ochrany životného prostredia a minimalizácia hlučnosti a vibrácií. roro-plavidlo ako člen logistického reťazca distribúcie automobilov a tovarov, vývoj softvérových prostriedkov pre navrhovanie riečnych plavidiel.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra automobilov, lodí a spaľovacích motorov (SjF)
Identifikace projektu:1/3186/06
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0