14. 11. 2019  20:17 Irma
Akademický informační systém

Projekty


Algebrické metódy v riadení nelineárnych systémov a ich aplikácia na riešenie problému autorotácie.

Garant: prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu: Cieľom projektu je výskum v oblasti nelineárnych systémov riadenia s využitím algebrických metód a ich aplikácia na riešenie konkrétnych problémov riadenia, predovšetkým na riešenie problému autorotácie. Prvoradým cieľom je konštrukcia vhodného algebrického prostredia, ktoré by umožnilo zovšeobecniť pojem prenosovej funkcie, známy z lineárnych systémov, aj na nelineárne systémy. Predmetom záujmu sú tak spojité ako aj diskrétne nelineárne systémy. Z tohto uhľa pohľadu hrajú kľúčovú úlohu nekomutatívne polynómy, ktoré predstavujú lineárne diferenciálne alebo diferenčné operátory nad vektorovými priestormi diferenciálnych foriem. Ich zlomky by mali predstavovať hľadaný formalizmus. Jednotlivé teoretické výstupy budú následne aplikované na riešenie konkrétnych problémov riadenia nelineárnych systémov, obzvlášť na riešenie problému autorotácie. Pod autorotáciou sa rozumie abnormálny stav chodu vrtuľníka, kedy sú motory (napr. pri úplnom zlyhaní alebo inej poruche) úplne odpojené od rotora a ten sa točí samovoľne. Zaujímavosťou je, že vrtuľník je za takýchto kritických podmienok stále riaditeľný a dá sa s ním bezpečne pristáť. Pri klesaní totiž dochádza k vzostupnému prúdeniu vzduchu cez rotor, ktoré ho udržuje v rotácii.
Druh projektu:APVV ()
Pracoviště:Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Identifikace projektu:LPP-0127-06
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 11. 2006
Datum ukončení projektu:30. 11. 2009
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0