12. 12. 2019  15:30 Otília
Akademický informační systém

Projekty


Sémantická kompozícia webových a gridových služieb

Garant: doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:V súčasnosti sa aplikácie distribuovaného počítania transformujú na sady webových a gridových služieb, ktoré tvoria komplexné prostredie, umožňujúce zostavovanie rôznych aplikácií. Na orientáciu v tomto prostredí sú potrebné značné vedomosti o jeho štruktúre a správaní. Tento projekt navrhuje vytvoriť inteligentnú infraštruktúrnu vrstvu, pozostávajúcu z nástrojov, ktoré budú využívanie prostredia služieb uľahčovať. Tieto nástroje budú monitorovať aplikačné prostredie počas jeho používania, zo získaných informácií budú vyvodzovať nové znalosti, a tieto budú následne používať pri ďalšej práci. Riadenie prostredia bude vykonávané formou tokov práce. Celý systém bude integrovaný a prístupný pomocou komfortného kolaboratívneho webového portálu.
Druh projektu:APVV ()
Pracoviště:Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Identifikace projektu:APVV-0391-06
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 02. 2007
Datum ukončení projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0