24. 10. 2020  14:07 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Projekty


Sémantická kompozícia webových a gridových služieb

Garant: doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD.


Základné informácie
   
      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V súčasnosti sa aplikácie distribuovaného počítania transformujú na sady webových a gridových služieb, ktoré tvoria komplexné prostredie, umožňujúce zostavovanie rôznych aplikácií. Na orientáciu v tomto prostredí sú potrebné značné vedomosti o jeho štruktúre a správaní. Tento projekt navrhuje vytvoriť inteligentnú infraštruktúrnu vrstvu, pozostávajúcu z nástrojov, ktoré budú využívanie prostredia služieb uľahčovať. Tieto nástroje budú monitorovať aplikačné prostredie počas jeho používania, zo získaných informácií budú vyvodzovať nové znalosti, a tieto budú následne používať pri ďalšej práci. Riadenie prostredia bude vykonávané formou tokov práce. Celý systém bude integrovaný a prístupný pomocou komfortného kolaboratívneho webového portálu.
Druh projektu:
APVV ()
Pracovisko:Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Identifikácia projektu:
APVV-0391-06
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 02. 2007
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0