19. 7. 2019  12:42 Dušana
Akademický informačný systém

Projekty


Konjuktívne agregačné operátory

Garant: doc. RNDr. Peter Volauf, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Konjuktívne agregačné operátory".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. RNDr. Peter Volauf, PhD.ÚIM FEI [ukončené]+421 (2) 60 291 448A425
prof. RNDr. Anna Kolesárová, CSc.OM ÚIAM FCHPT+421 (2) 59 325 344NB 619

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ