Oct 18, 2019   5:43 a.m. Lukáš
Academic information system

Projects


Konjuktívne agregačné operátory

Supervisor: doc. RNDr. Peter Volauf, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Konštrukcia 1-lipschitzovských agregačných operátorov, resp. ich najlepších ohraničení z čiastočných informácií na podmnožinách definčného oboru. Získanie výsledkov v špeciálnych triedach 1-lipschitzovských agregačných operátorov, vrátane kopúl a kvázi-kopúl. Zavedenie diskrétnych kopúl, štúdium ich vlastností, štruktúry a použitia v oblasti matematickej štatisticky a stochastických procesov. Identifikácia kopúl na základe pozorovaných dát, vytvorenie softwaru a aplikácia výsledkov na skúmanie závislostnej štruktúry náhodných premenných. Vyšetrovanie vzťahu kopúl a rôznych mier asociácie medzi stochastickými veličinami. Skúmanie dominancie triangulárnych noriem resp. všeobecných agregačných operátorov, budovanie topológií na základe pojmu fuzzy blízkosti v prostredí logickej neurčitosti, použitie agregačných operátorov a dominancie v oblasti fuzzy topológií.
Kind of project:VEGA ()
Department:Department of mathematics (FEEIT)
Project identification:1/3012/06
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2006
Project close date:31. 12. 2008
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:0