19. 9. 2019  8:51 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informační systém

Projekty


Detekcia porúch v mechanických sústavách

Garant: prof. Ing. Ladislav Starek, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:V projekte budú navrhnuté, overené a aplikované metódy detekcie poškodení (DP), ktoré vznikajú v mechanických sústavach (MS). Pozornosť bude venovaná metódam, ktoré pri DP založenej na experimentálne získaných dynamických vlastnostiach MS, využívajú parametrické matematické modely (25) - (27). Jedno z navrhovaných riešení, je založené na využití stochastických optimalizačných postupoch. Z globálnych optimalizačných postupov bol vybraný genetický algoritmus (GA) (4). Výhodou GA je najmä jeho robustnosť pri rieašení rôznych optimalizačných úloh, čo v prípade DP umožnňuje aplikovanie takto definovaných postupov detekcie na širokú MS a teda podstatne zvýšenie univerzálnosti navrhovanch postupov DP. V rámci tohto "evolučného" prístupu k DP bude na skupine simulovaných experimentov overených viacero už existujúcich postupov. Taktiež budú navrhnuté nové postupy umožňujúce efektívnejšie riešenie problému DP (skráti sa čas potrebný na riešenie GA, pri súčasnom zvýšení presnosti a spoľahlivosti DP).
Druh projektu:APVV ()
Pracoviště:Katedra technickej mechaniky (SjF)
Identifikace projektu:APVV-20-063105
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 03. 2006
Datum ukončení projektu:28. 02. 2009
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0