17. 11. 2019  0:20 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Projekty


Kinetické modely charakterizujúce zmeny obsahu vitamínu C v dôsledku rôznych fyzikálno-chemických vplyvov vo fortifikovanej potravine počas skladovania.

Garant: doc. Ing. Zuzana Cibulková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:APVV-27-001704
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 11. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0