25. 9. 2020  2:57 Vladislav
Akademický informačný systém

Projekty


Kinetické modely charakterizujúce zmeny obsahu vitamínu C v dôsledku rôznych fyzikálno-chemických vplyvov vo fortifikovanej potravine počas skladovania.

Garant: doc. Ing. Zuzana Cibulková, PhD.


Základné informácie
   
Pracovníci
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
APVV ()
Pracovisko:
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:
APVV-27-001704
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 11. 2007
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0