19. 10. 2019  0:00 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Enzýmová transformácia flavonoidov a ich prírodných koncentrátov s cieľom zvýšiť ich stabilitu a účinnosť v reálnych potravinových matriciach.

Garant: doc. Ing. Ernest Šturdík, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je orientovaný na výskum flavonoidov a ich derivátov ako skupiny látok s početnými pozitívnymi biologickými účinkami využiteľnými pre vývoj zdraviu prospešných potravín. Rieši problematiku stabilizácie flavonoidov, a to prípravou lipofilných derivátov cestou esterifikácie ich hydroxylových funkčných skupín alifatickými molekulami. Týmto selektívnym prístupom sa dosahuje nielen zvýšenie rozpustnosti a stability týchto zlúčenín v lipofilnom prostredí, ale aj zlepšenie biodostupnosti a biologických vlastností flavonoidov.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Oddelenie výživy a hodnotenia potravín (ÚBM FCHPT)
Identifikácia projektu:08W031 ČU090
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 04. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0