24. 10. 2020  0:49 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Projekty


Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých. akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie.

Garant: Ing. Jozef Dzivák


Základné informácie
   
      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:
Slovenská chemická knižnica (FCHPT)
Identifikácia projektu:
FCHPT/RVT/2007
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
14. 05. 2007
Dátum ukončenia projektu:30. 11. 2008
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0