23. 9. 2019  13:12 Zdenka
Akademický informační systém

Projekty


Výroba tvarovo presných kvádrov europaliet lisovaním

Garant: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Výroba europaliet predstavovala významný sortiment finalizácie ihličnatého a listnatého reziva. Prudký rast ceny inatívnej drevnej suroviny zastavil konkurencie schopnosť výroby tohto sortimentu výrobkov. Riešením problému je výroba aglomerovaných hranolov pre palety llisovaním odpadovej drevnej hmoty. Podstatou projektu je návrh technológie lisovania odpadovej drevnej biomasy do hranoĺov požadovaných tvarov a rozmerov. V tehnologickej časti chceme určiť optimálny tlak a teplotu lisovania, ako aj doporučiť vhodný druh spojiva a ďalších aditív. Nadväzne v konštrukčnej časti plánujeme navrhnúť lisovací stroj, ktorý bude mať požadované parametre. Výsledky technologickej a konštrukčnej časti budú v závere verifikované na funkčných skúškach.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra výrobnej techniky (SjF)
Identifikace projektu:1/3187/06
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0