22. 9. 2019  5:35 Móric
Akademický informační systém

Projekty


Optimalizácia tribologických a ekologických charakteristík vybraných konštrukčných uzlov so zameraním na prenos výkonu

Garant: prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Vedecký projekt je zameraný na štúdium vplyvu vybraných geometrických a pevnostných parametrov konštrukčných uzlov zameraných na prenos výkonu z hľadiska požiadaviek na dosiahnutie optimálnych tribologických a ekologických charakteristík. rieši aktuálne teoretické otázky počítačovej simulácie kontaktných úloh v oblasti ozubených prevodov a zariadení na prenos rotačného pohybu ako aj pohonov s transformáciou rotačného pohybu na pohyb posuvný, a to z hľadiska ekologických požiadaviek kladených na zariadenia pracujúce v prostredí so zvýšenými ekologickými požiadavkami. Súčasne sa bude riešiť aj problematika tribologických procesov, problematika mazania, aplikácia povlakov na kontaktné plochy a tiež otázka pevnostných a životnostných charakteristík pohonu pri minimalizácii jeho negatívneho vplyvu na životné a pracovné prostredie.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra časti strojov (SjF)
Identifikace projektu:1/3184/06
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0