21. 10. 2019  6:42 Uršuľa
Akademický informačný systém

Projekty


Adaptívny webový portál pre výučbu programovania pomocou príkladov

Garant: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Podstatou projektu je vývoj metód a techník pre podporu prispôsobovania v systémoch pre e-vzdelávanie s využitím najmodernejších technológií webu so sémantikou. Prispôsobovanie používateľovi (personalizácia) vyžaduje mechanizmy, ktoré vedia pracovať s významom a odhaľovať súvislosti na základe správania sa používateľa (študenta) pri vzdelávaní. Cieľom je navrhnúť a overiť metódy a techniky prezentácie poznatkov v systéme pre e-vzdelávanie založené na reprezentácii obsahu ontológiami.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Identifikácia projektu:3/5187/07
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:15
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0