26. 6. 2019  7:51 Adriána
Akademický informační systém

Projekty


Vodárenstvo II

Garant: prof. Ing. Jozef Kriš, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Učebnica Vodárenstvo II. sa bude zaoberať procesmi úpravy povrchovej a podzemnej vody, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie dodávky kvalitnej pitnej vody a úžitkovej vody do distribučných systémov. V knihe budú spracované základné technické a technologické procesy fyzikálnych, chemických a biologických procesov úpravy v náväznosti na stavebné konštrukcie, spôsoby výstavby objektov a prevádzky týchto zariadení.
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
Identifikace projektu:3/5125/07
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2007
Datum ukončení projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0