18. 6. 2019  8:40 Vratislav
Akademický informačný systém

Projekty


Vodárenstvo II

Garant: prof. Ing. Jozef Kriš, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Učebnica Vodárenstvo II. sa bude zaoberať procesmi úpravy povrchovej a podzemnej vody, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie dodávky kvalitnej pitnej vody a úžitkovej vody do distribučných systémov. V knihe budú spracované základné technické a technologické procesy fyzikálnych, chemických a biologických procesov úpravy v náväznosti na stavebné konštrukcie, spôsoby výstavby objektov a prevádzky týchto zariadení.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
Identifikácia projektu:3/5125/07
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0