21. 10. 2019  17:36 Uršuľa
Akademický informační systém

Projekty


Elektronická učebnica stereometrie pre stredné školy s využitím programu Cabri geometria II Plus

Garant: PaedDr. Zuzana Študencová, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom projektu je vytvorenie elektronickej verzie interaktívneho učebného textu stereometrie pre stredné školy, osobitne pre gymnáziá s využitím Cabri geometrie. Didaktický interaktívny a dynamický softvér Cabri geometria II Plus možno efektívne využiť pri výučbe geometrie priestoru - stereometrie na strednej škole, hoci je určený predovšetkým na vyučovanie rovinnej geometrie na základných a stredných školách s podporou počítačov. Interaktívnosť a dynamickosť programu môžu významne uľahčiť, ale aj zatraktívniť učiteľom výučbu a študentom štúdium stereometrie, ktorá nezriedka spôsobuje problémy hlavne pre nedostatok priestorovej predstavivosti.
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Identifikace projektu:3/4120/06
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0