Nov 19, 2019   4:09 p.m. Alžbeta
Academic information system

Projects


Elektronická učebnica stereometrie pre stredné školy s využitím programu Cabri geometria II Plus

Supervisor: PaedDr. Zuzana Študencová, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Cieľom projektu je vytvorenie elektronickej verzie interaktívneho učebného textu stereometrie pre stredné školy, osobitne pre gymnáziá s využitím Cabri geometrie. Didaktický interaktívny a dynamický softvér Cabri geometria II Plus možno efektívne využiť pri výučbe geometrie priestoru - stereometrie na strednej škole, hoci je určený predovšetkým na vyučovanie rovinnej geometrie na základných a stredných školách s podporou počítačov. Interaktívnosť a dynamickosť programu môžu významne uľahčiť, ale aj zatraktívniť učiteľom výučbu a študentom štúdium stereometrie, ktorá nezriedka spôsobuje problémy hlavne pre nedostatok priestorovej predstavivosti.
Kind of project:KEGA ()
Department:Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)
Project identification:3/4120/06
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2006
Project close date:31. 12. 2008
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:0