20. 10. 2020  3:08 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Elektronická učebnica stereometrie pre stredné školy s využitím programu Cabri geometria II Plus

Garant: PaedDr. Zuzana Študencová, PhD.


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Cieľom projektu je vytvorenie elektronickej verzie interaktívneho učebného textu stereometrie pre stredné školy, osobitne pre gymnáziá s využitím Cabri geometrie. Didaktický interaktívny a dynamický softvér Cabri geometria II Plus možno efektívne využiť pri výučbe geometrie priestoru - stereometrie na strednej škole, hoci je určený predovšetkým na vyučovanie rovinnej geometrie na základných a stredných školách s podporou počítačov. Interaktívnosť a dynamickosť programu môžu významne uľahčiť, ale aj zatraktívniť učiteľom výučbu a študentom štúdium stereometrie, ktorá nezriedka spôsobuje problémy hlavne pre nedostatok priestorovej predstavivosti.
Druh projektu:
KEGA ()
Pracovisko:
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Identifikácia projektu:
3/4120/06
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0