5. 8. 2020  12:38 Hortenzia
Akademický informačný systém

Projekty


Hydrogeologické sucho a jeho vplyv na využiteľné množstvá podzemnej

Garant: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.


   
Pracovníci
      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Hydrogeologické sucho a jeho vplyv na využiteľné množstvá podzemnej".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
KVHK SvF
+421 (2) 32 888 279C 1209

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocníkpozorovateľ