16. 7. 2019  18:55 Drahomír
Akademický informační systém

Projekty


Nelineárnerne metódy navrhovania betónových a spriahnutých konštrukcií

Garant: prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Rozvoj výpoctovej techniky a dostupnost kvalitného softwaru (Atena, Diana, Ansys) umožnuje presnejšieanalýzy nosných stavebných konštrukcií, ktorých vrcholom je nelineárna analýza so zohladnenímmateriálových, fyzikálnych a geometrických nelineárit. Použitie nelineárnej metódy ale naráža na chýbajúcispolahlivostný formát, ktorý zaistí, že takýto návrh bude mat aj požadovanú úroven spolahlivosti. Vytvoreniespolahlivostného formátu pre nelineárnu analýzu patrí ku klúcovým podmienkam potrebným pre aplikáciunelineárnych metód pri návrhu betónových a spriahnutých ocelobetónových konštrukcií najmä tam, kdevypocítané pretvorenia prispievajú do výslednej spolahlivosti navrhnutej konštrukcie. Aplikácia parciálnychsúcinitelov spolahlivosti gamaF a gamaM vo väcšine prípadov nie je možná a je treba ich rozložit na"ciastkové" súcinitele, ktoré zohladnujú modelové neistoty gamaSd a gamaRd a súcinitele zohladnujúceodchýlky od charakteristických hodnôt materiálových vlastností gamam a zatažení a gamaf.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
Identifikace projektu:1/0651/08
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2008
Datum ukončení projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0