21. 10. 2019  1:38 Uršuľa
Akademický informačný systém

Projekty


Univerzálny nosič nástroja pre extrémne rýchle delenie materiálov

Garant: doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je výskum a vývoj univerzálneho nosiča rezacieho nástroja (laser, plazma, vodný lúč) na princípe paralelných kinematických štruktúr. Teoretický výskum bude zameraný na výskum dynamických vlastností, silových pomerov týchto kinematík s dôrazom na kinematiku tricept. Teoretické výsledky budú aplikované pri návrhu prototypu triceptu ako univerzálneho nosiča rezacích nástrojov s extrémnou rýchlosťou a zrýchlením.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra výrobnej techniky (SjF)
Identifikácia projektu:1/3181/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0