14. 8. 2020  16:20 Mojmír
Akademický informačný systém

Projekty


Prozódia a modifikácia reči.

Garant: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.


Základné informácie   Pracovníci   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
projekt Prozódia a modifikácia reči má širší záber. Je zameraný na oblasť počítačovej syntézy slovenskej rečio. Počíta sa s vytvorením programového systému založeného na HNM (harmonickom pluš šumovom) modele pre modifikáciu slovenskej reči. Tento systém bude poskytovať možnosti pre TTS (text-do-reči) systémy syntézy slovenskej reči na vylepšenie prirodzenosti takejto reči.
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:
Katedra telekomunikácií (FEI)
Identifikácia projektu:
LPP-0078-06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 03. 2007
Dátum ukončenia projektu:
28. 02. 2010
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0