19. 6. 2019  23:12 Alfréd
Akademický informačný systém

Projekty


Vývoj a výskum prípravy technicky vyspelých materiálových sústav metódou elektrofrézy pre následné spracovanie práškovou metalurgiou

Garant: Ing. Jozef Bielek, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Vývoj a výskum elektroforézneho nanášania submikrónových častíc a nanočastíc keramických a kovových práškov pre aplikáciu v oblasti prípravy nanomateriálov, gradientných materiálov a kompozitných materiálov. Experimentálne práce budú zamerané na výskum vzťahu lokálnej koncentrácie depozitu v danom okamihu procesu elektrofrézy na chemickom zložení a koncentrácii suspenzie. Materiál bude študovaný aj na aplikácie v oblasti elektrotechniky, strojárstva, zdarvotníctva a biomateriálov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra fyziky (FEI)
Identifikácia projektu:1/4102/07
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0