Jul 17, 2019   10:26 a.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Projects


Vývoj a výskum prípravy technicky vyspelých materiálových sústav metódou elektrofrézy pre následné spracovanie práškovou metalurgiou

Supervisor: Ing. Jozef Bielek, CSc.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Vývoj a výskum elektroforézneho nanášania submikrónových častíc a nanočastíc keramických a kovových práškov pre aplikáciu v oblasti prípravy nanomateriálov, gradientných materiálov a kompozitných materiálov. Experimentálne práce budú zamerané na výskum vzťahu lokálnej koncentrácie depozitu v danom okamihu procesu elektrofrézy na chemickom zložení a koncentrácii suspenzie. Materiál bude študovaný aj na aplikácie v oblasti elektrotechniky, strojárstva, zdarvotníctva a biomateriálov.
Kind of project:VEGA ()
Department:Department of physics (FEEIT)
Project identification:1/4102/07
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2007
Project close date:31. 12. 2009
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:0