21. 10. 2019  0:34 Uršuľa
Akademický informačný systém

Projekty


Stanovenie optimálneho režimu kryogénneho spracovania pre nástrojové ocele

Garant: prof. Ing. Peter Jurči, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na podrobné štúdium javov, ktoré prebiehajú vo vybranej chróm-vanádovej ledeburitickej nástrojovej oceli počas kryogénneho spracovania pri použití rôznych teplotne-časových režimov. V rámci projektu bude stanovený vplyv dôležitých premenných procesu, ako sú výška teploty austenitizácie, režim popúšťania, teploty a doby výdrže na teplote kryogénneho spracovania na mikroštruktúru, tvrdosť, pevnosť v trojbodovom ohybe, lomovú húževnatosť, odolnosť proti opotrebeniu a koróznu odolnosť skúmaného materiálu. Toto by malo viesť k možnosti úplnejšieho využitia potenciálu kryogénneho spracovania v prípadoch nástrojových ocelí. V projekte bude využité veľké množstvo experimentálnych technik, čo umožní dosiahnuť hlavný cieľ projektu – potvrdiť hlavnú vedeckú hypotézu o možnom súčasnom zvýšení „protichodných“ materiálových vlastností ako tvrdosti a odolnosti proti opotrebeniu na jednej strane a húževnatosti na strane druhej vybranej Cr-V ledeburitickej ocele s využitím kryogénneho spracovania.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-18-0072
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2019
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2023
Počet pracovníkov projektu:11
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:11

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Peter Jurči, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Dominik Kralovičspoluriešiteľ
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Matej Pašák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jana Ptačinová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Lýdia Rízeková Trnková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Sahul, PhD.spoluriešiteľ