19. 10. 2019  22:05 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Nové anorganické zlúčeniny s niklom, paládiom, meďou a striebrom: od DFT modelovania k syntéze pomocou iónových technológií

Garant: doc. Mgr. Mariana Derzsi, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Tento projekt ma za cieľ dôkladné teoretické a experimentálne štúdium všetkých dôležitých stechiometrií, ktoré momentálne chýbajú na štrukturálnej mape binárnych oxidov a halogenidov prechodných kovov Skupiny 10 (Ni,Pd) a 11 (Cu, Ag). Absencia týchto jednoduchých chemických stechiometrií je znepokojujúca a vyžaduje si vysvetlenie. Aké sú dôvody neprítomnosti týchto neznámych zlúčenín v obrovských oblastiach chemickej stability? Sú tieto zlúčeniny skutočne nestabilné? Alebo môžu byť stabilné, len sa im nevenovala dostatočná pozornosť? Na tieto a podobné otázky budeme v rámci projektu nachádzať odpovede, pričom využijeme najmodernejšie prístupy vyhľadávanie nových materiálov založené na prepojení počítačového modelovania na atómovej úrovni s experimentálnymi fyzikálno-chemickými postupmi reaktívneho magnetrónového naprašovania a iónovej implantácie. Naša stratégia spĺňa naliehavú potrebu moderného sveta na vysoko efektívny skríning doposiaľ neprebádaného potenciálu dostupných prírodných zdrojov s maximálne ekonomickým využitím dostupných výskumných infraštruktúr.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-18-0168
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2019
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2023
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:5

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Mgr. Mariana Derzsi, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Ľubomír Gabrišspoluriešiteľ
Mgr. Juraj Halandaspoluriešiteľ
Ing. Pavol Noga, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Kamil Tokár, PhD.spoluriešiteľ