20. 7. 2019  1:32 Iľja
Akademický informačný systém

Projekty


Inovácia počítačov centrálnej počítačovej učebne, CPU

Garant: Ing. Juraj Škoda


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Inovácia počítačov centrálnej počítačovej učebne, CPU".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Ing. Juraj Škodaext FEITP306

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ