24. 7. 2019  11:22 Vladimír
Akademický informační systém

Projekty


Faktory ovplyvňujúce vlastnosti povrchových vrstiev betónových prvkov z hľadiska podmienok zhotovenia a vplyvov prostredia

Garant: prof. Ing. Igor Hudoba, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Skúmanie javov ovplyvňujúcich vlastnosti povrchových vrstiev betónových prvkov vyrobených z betónu rôzneho druhu z hľadiska podmienok ich zhotovenia a vplyvov prostredia, v ktorom sa počas doby užívania nachádzajú je dôležité najmä pri využití novej generácie betónov. Na kvalitu povrchových vrstiev betónu a ich vlastnosti výrazne vplýva druh a kvalita použitej formy debnenia ako aj technologický postup ukladania a spracovania čerstvého betónu. Všetky tieto faktory hrajú rozhodujúcu úlohu najmä pri vysokohodnotných betónoch, ktoré sa v stave spracovania vyznačujú nízkym vodným súčiniteľom. Rovnako nové technologické metódy spracovania čerstvého betónu ako je samozhutniteľný betón sivyžadujú skúmanie vyššie uvedených faktorov, od ktorých závisí celková spoľahlivosť betónovej konšrtukcie.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
Identifikace projektu:1/0180/08
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2008
Datum ukončení projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0