18. 9. 2019  14:08 Eugénia
Akademický informační systém

Projekty


Matematika on-line - dynamický webový kalkulátor pre technické univerzity

Garant: Mgr. Monika Kováčová, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Úlohou projektu je preskúmať možnosť využitia prostriedkov dynamickej matematiky pri príprave vzdelávacích e-learningových materiálov s podporou webMathematice (technológia webMath, a JSP), ktorá umožňuje tvorbu plne dynamických www stránok, ktoré reagujú na požiadavky študenta/používateľa stránok. JSP stránky umožnia poskytnúť študentovi rieašenie ním zadaného príkladu. Nejde teda o statickú zbierku riešených príkladov, ale o dynamickú zbierku riešených úloh neobmedzeného rozsahu. Projekt bude nadväzovať na zdroje a aktivity vytvorené v rámci európskych projektov.
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:Katedra matematiky (SjF)
Identifikace projektu:3/4191/06
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0