18. 11. 2019  12:39 Eugen
Akademický informační systém

Projekty


Zlepšenie základnej informačnej infraštruktúry SjF STU a jej služieb v oblasti rozšírenia prístupu študentov k využívaniu internetu

Garant: Ing. Milan Repta


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom projektu je vybudovanie moderného pracoviska, na ktorom by bola zabezpečená prevádzkyschopnosť výpočtovej techniky a pripojenie na sieť fakulty v rozsahu 20 ks PC v učebni a 10 ks v priestoroch knižnice s rýchlym prístupom na internet, určených pre študentov SjF STU.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracoviště:Výpočtové stredisko (SjF)
Identifikace projektu:IT/1/06
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 03. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0