23. 1. 2020  9:03 Miloš
Akademický informačný systém

Projekty


Zlepšenie základnej informačnej infraštruktúry SjF STU a jej služieb v oblasti rozšírenia prístupu študentov k využívaniu internetu

Garant: Ing. Milan Repta


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je vybudovanie moderného pracoviska, na ktorom by bola zabezpečená prevádzkyschopnosť výpočtovej techniky a pripojenie na sieť fakulty v rozsahu 20 ks PC v učebni a 10 ks v priestoroch knižnice s rýchlym prístupom na internet, určených pre študentov SjF STU.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Výpočtové stredisko (SjF)
Identifikácia projektu:IT/1/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 03. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0