Oct 21, 2019   10:07 a.m. Uršuľa
Academic information system

Projects


Zlepšenie základnej informačnej infraštruktúry SjF STU a jej služieb v oblasti rozšírenia prístupu študentov k využívaniu internetu

Supervisor: Ing. Milan Repta


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Cieľom projektu je vybudovanie moderného pracoviska, na ktorom by bola zabezpečená prevádzkyschopnosť výpočtovej techniky a pripojenie na sieť fakulty v rozsahu 20 ks PC v učebni a 10 ks v priestoroch knižnice s rýchlym prístupom na internet, určených pre študentov SjF STU.
Kind of project:-- Iný domáci -- ()
Department:Výpočtové stredisko (FME)
Project identification:IT/1/06
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 03. 2006
Project close date:31. 12. 2006
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:0