12. 12. 2019  12:38 Otília
Akademický informačný systém

Projekty


Využívanie dištančných foriem vedenia seminárov z fyziky na zlepšenie individuálneho prístupu ku študentom

Garant: doc. RNDr. Juraj Dillinger, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Využívanie dištančných foriem vedenia seminárov z fyziky na zlepšenie individuálneho prístupu ku študentom".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. RNDr. Juraj Dillinger, CSc.OChF ÚFCHCHF FCHPT [ukončené]

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ