21. 10. 2019  10:01 Uršuľa
Akademický informačný systém

Projekty


Využívanie dištančných foriem vedenia seminárov z fyziky na zlepšenie individuálneho prístupu ku študentom

Garant: doc. RNDr. Juraj Dillinger, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Vytvorenie uceleného súboru materiálov vzdelávania prostredníctvom internetovej siete.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Katedra fyziky (SjF)
Identifikácia projektu:IT/3/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 05. 2006
Dátum ukončenia projektu:30. 05. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0