18. 9. 2019  23:55 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Fyzika netradične na webe - domáce motivačné experimenty

Garant: doc. RNDr. Juraj Dillinger, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je orientovaný na prípravu web stránky s fyzikálnym zameraním, pričom by v nej dominovali fyzikálne experimenty prevažne realizovateľné v domácich podmienkach.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Katedra fyziky (SjF)
Identifikácia projektu:3/1187/03-SJF
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2003
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0