14. 10. 2019  15:56 Boris
Akademický informační systém

Projekty


Fyzika netradične na webe - domáce motivačné experimenty

Garant: doc. RNDr. Juraj Dillinger, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je orientovaný na prípravu web stránky s fyzikálnym zameraním, pričom by v nej dominovali fyzikálne experimenty prevažne realizovateľné v domácich podmienkach.
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:Katedra fyziky (SjF)
Identifikace projektu:3/1187/03-SJF
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2003
Datum ukončení projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0