Jul 13, 2020   4:25 a.m. Margita
Academic information system

Projects


Experimentálny dvojvalcový kompaktor s automtickým riadením lisovacej sily

Supervisor: prof. Ing. Marián Peciar, PhD.


Basic information         


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Prínosom projektu bude možnosť získania granulátov a výliskov s mechanicko-fyzikálnymi parametrami, ktorých hodnoty nebudú náhodné, ale vopred stanovené.
Kind of project:
-- Iný domáci -- ()
Department:
Katedra chemických strojov v zariadení (FME)
Project identification:IT/5/06
Project status:
Successfully completed
Project start date :
01. 04. 2006
Project close date:
31. 03. 2007
Number of workers in the project:
1
Number of official workers in the project:
0