13. 7. 2020  3:02 Margita
Akademický informačný systém

Projekty


Experimentálny dvojvalcový kompaktor s automtickým riadením lisovacej sily

Garant: prof. Ing. Marián Peciar, PhD.


   
Pracovníci
      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Experimentálny dvojvalcový kompaktor s automtickým riadením lisovacej sily".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
ÚPI SjF+421 (2) 57 296 578403/1

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ