18. 9. 2019  23:48 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza navrhovania tenkostenných betónových prefabrikovaných prvkov pre využitie alternatívnych zdrojov energie

Garant: prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Nové európske normy platné aj na území SK ponúkajú možnosti presnejšej analýzy betónových prvkov so zohľadnením nelinarít materiálových aj geometrických t.j. hospodárnejší návrh. Cieľom aplikovaného výskumu je uplatniť uvedené modely pri navrhovaní tenkostenných prefabrikovaných betónových prvkov dodatočne predpínaných napr. pre alternatívne zdroje energie-plávajúce vodné elektrárne a pre uskladňovanie energetických médií napr. LNG (skvapalnený zemný plyn, ktorý pri teplote -162,2º C zaberá len 1/600 plynného objemu).
Druh projektu:VTP ()
Pracovisko:Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
Identifikácia projektu:AV 4/0016/07
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2007
Dátum ukončenia projektu:30. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0