16. 7. 2019  0:18 Drahomír
Akademický informační systém

Projekty


Analýza navrhovania tenkostenných betónových prefabrikovaných prvkov pre využitie alternatívnych zdrojov energie

Garant: prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Nové európske normy platné aj na území SK ponúkajú možnosti presnejšej analýzy betónových prvkov so zohľadnením nelinarít materiálových aj geometrických t.j. hospodárnejší návrh. Cieľom aplikovaného výskumu je uplatniť uvedené modely pri navrhovaní tenkostenných prefabrikovaných betónových prvkov dodatočne predpínaných napr. pre alternatívne zdroje energie-plávajúce vodné elektrárne a pre uskladňovanie energetických médií napr. LNG (skvapalnený zemný plyn, ktorý pri teplote -162,2º C zaberá len 1/600 plynného objemu).
Druh projektu:VTP ()
Pracoviště:Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
Identifikace projektu:AV 4/0016/07
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2007
Datum ukončení projektu:30. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0