20. 7. 2019  15:48 Iľja
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum a vývoj vysoko tvrdých povlakov so zvýšenou teplotnou stabilitou a oxidačnou odolnosťou pripravených metódami ARC a HiPIMS

Garant: prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Výskum a vývoj vysoko tvrdých povlakov so zvýšenou teplotnou stabilitou a oxidačnou odolnosťou pripravených metódami ARC a HiPIMS".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.UMAT MTF+421 918 646 043NC 321, L 8
Mária Rešetková, MBAZPZV MTFT02 2.124
Ing. Paulína Babincová, PhD.UMAT MTF732NC 342
Ing. Jana Bohovičová, PhD.UMAT MTF+421 908 674 089NC 303
doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.UMAT MTF738NC 322
prof. Ing. Peter Jurči, PhD.UMAT MTF742NC 337
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.UMAT MTF730NC 323
Ing. Marcel Meško, Ph.D.UMAT MTF+421 908 674 089NC 303
Ing. Martin Sahul, PhD.UMAT MTF732NC 342
Ing. Tomáš Vopát, PhD.KOPT UVTE MTF+421 906 068 378CE5AM

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ